رمزارزها رقیب پول نیستند
رمزارزها رقیب پول نیستند

  به گزارش اخبارنو  حسین سلاح ورزی در همایش شکل دهی آینده سیاستگذاری پولی و مالی که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد گفت:فناوری بلاکچین و مدیریت کلان داده ها و تحلیل آنها به وسیله هوش مصنوعی بسیار مهم  است و همزمان باید اطلاعات تراکنش های مالی را تحلیل کرد. * فناوری بلاک‌چین رقیب پول […]

 

به گزارش اخبارنو  حسین سلاح ورزی در همایش شکل دهی آینده سیاستگذاری پولی و مالی که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد گفت:فناوری بلاکچین و مدیریت کلان داده ها و تحلیل آنها به وسیله هوش مصنوعی بسیار مهم  است و همزمان باید اطلاعات تراکنش های مالی را تحلیل کرد.

* فناوری بلاک‌چین رقیب پول نیست

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: برخی ساده انگارانه و به عبارتی خوشبین مباحثی را مطرح می کنند که گویا رمزارزها جایگزین و رقیب پول می‌شود در حالی که این ساده انگاری ناشی از عدم درک صحیح از ماهیت پول است.

وی اظهار داشت: این اشتباه باعث این می شود که سرمایه گذاران در حوزه های فناوری گمراه شوند و دولت هم موضع گیری منفی بر روی این موضوع داشته باشد.

وی افزود: بلاکچین رقیب پول نیست اما مکمل شرایط کنونی اقتصاد ایران است به شرطی که برای مبادله اعتبار بین بازیگران زنجیره ارزش نیز اقداماتی انجام شود و سیاستگذار پولی بتواند زمینه اتصال کنترل شده و حساب شده اپراتورهای این بازار را فراهم آورد.

وی گفت: در حوزه تحلیل کلان داده ها به عنوان هوش مصنوعی این فناوری می تواند ابزار سنجش پایداری بازار پول و اعتبار برای سیاستگذار باشد و به عنوان یک ابزار سنجش ریسک و اعتبار برای بخش واسطه گری در حوزه فعالان اقتصادی عمل کند تا زمینه خوبی برای ایجاد ابزارها و راهکارهای جدید در نظام پولی بوجود بیاید.

* نقش پلتفرمیزه کردن اطلاعات مالی در مبارزه با پولشویی

سلاح ورزی بیان داشت: پلتفرمیزه کردن اطلاعات مالی از این نظر که می تواند تحت مقررات مشخص نظام یکپارچه از داده‌های مالی را ایجاد کند نقش موثری در مبارزه با پولشویی دارد.

وی افزود: در کشور کل بار تامین مالی بر دوش سیستم بانکی قرار گرفته و بخش های مختلف اقتصاد در رابطه با سبک تر کردن و توزیع نظام تامین مالی مساعدت و همراهی ندارند؛ این وابستگی شدید و متمرکز بودن بحث تامین مالی از طریق نظام بانکی ریسکی را برای بنگاه های اقتصادی و نظام پولی کشور ایجاد می کند.

وی ادامه داد: انتظار ما این است که همه نقش رشد اقتصادی کشور از طریق نظام بانکی پاسخ داده شود و این موضوع باعث می شود که سیاستگذار پولی از نقش اصلی خود دور شود.

وی اظهار داشت: بر اساس پلتفرمیزه کردن اطلاعات مالی، بنگاه‌های کوچک و متوسط خواهند توانست شرایطی را برای استفاده از ابزارهای بدهی در بازار سرمایه را فراهم آیند و اتاق بازرگانی نیز در این خصوص کمک می‌کند و تحلیل این اطلاعات به وسیله هوش مصنوعی بسیار مهم است؛ ضمن اینکه باید اطلاعات تراکنش های مالی را تحلیل کرد.