درصد اشتغال دانش‌آموختگان دانشگاه علم و صنعت برای سال‌های ۹۷ و ۹۸ اعلام شد
درصد اشتغال دانش‌آموختگان دانشگاه علم و صنعت برای سال‌های ۹۷ و ۹۸ اعلام شد

به گزارش اخبارنو به نقل از خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، نتایج طرح صد اشتغال دانش‌آموختگان سال ۹۷ و ۹۸ معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نشان می‌دهد که متوسط درصد اشتغال کل کشور برای مقاطع تحصیلی مختلف با افزایش چند درصدی مواجه بوده است. مطابق جداول در سال ۹۸ متوسط اشتغال مقطع […]

به گزارش اخبارنو به نقل از خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، نتایج طرح صد اشتغال دانش‌آموختگان سال ۹۷ و ۹۸ معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نشان می‌دهد که متوسط درصد اشتغال کل کشور برای مقاطع تحصیلی مختلف با افزایش چند درصدی مواجه بوده است.

مطابق جداول در سال ۹۸ متوسط اشتغال مقطع کاردانی ۵۹.۸۱ درصد، متوسط اشتغال کارشناسی ۵۲.۹۷، متوسط اشتغال کارشناسی ارشد ۶۳.۶۷ درصد و متوسط اشتغال دکتری ۸۱.۵۹ درصد است.   متوسط درصد اشتغال کل کشور برای مقاطع تحصیلی مختلف درصد اشتغال دانش‌آموختگان دانشگاه علم و صنعت برای سال‌های 97 و 98 اعلام شد   به عنوان مثال طبق اعلام معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، درصد اشتغال دانش‌آموختگان دانشگاه علم و صنعت ایران برای دو سال ۹۷ و ۹۸ اعلام شده است که به شرح نمودار زیر است:   درصد اشتغال دانش‌آموختگان دانشگاه علم و صنعت ایران برای دو سال  ۹۷ و ۹۸ درصد اشتغال دانش‌آموختگان دانشگاه علم و صنعت برای سال‌های 97 و 98 اعلام شد   براساس این داده‌ها؛  در سال ۹۸ متوسط اشتغال کل ۷۷.۱۳ درصد است که شامل ۸۶.۹۳ درصد متوسط اشتغال دکتری، ۷۷.۳۶ درصد متوسط اشتغال کارشناسی ارشد و ۷۴.۶۶ درصد متوسط اشتغال کارشناسی است.

  • منبع خبر : خبرگزاری دانشجو