تاریخ بررسی جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی تعیین شد
تاریخ بررسی جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی تعیین شد

به گزارش اخبار نو، محسن بهاروند، معاون امور حقوقی و بین المللی وزیر امور خارجه در رابطه با تاریخ نهایی بررسی جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی بیان کرد: سازمان هواپیمایی کشوری ایران مکاتبات ضروری را با دفتر تحقیق و تحلیل سوانح هوایی فرانسه انجام داده و توافقات تقریبا نهایی شده است.

به گزارش اخبار نو، محسن بهاروند، معاون امور حقوقی و بین المللی وزیر امور خارجه در رابطه با تاریخ نهایی بررسی جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی بیان کرد: سازمان هواپیمایی کشوری ایران مکاتبات ضروری را با دفتر تحقیق و تحلیل سوانح هوایی فرانسه انجام داده و توافقات تقریبا نهایی شده است.

بهاروند اظهار کرد: چنانچه همه چیز به همین نحو پیش رود و اتفاق غیرمترقبه ای رخ ندهد جعبه سیاه توسط تیم هواپیمایی کشورمان به فرانسه منتقل و کار استخراج و خوانش اطلاعات جعبه سیاه ۳۰ تیر ۹۹ (۲۰ جولای ۲۰۲۰) شروع خواهد شد.

وی همچنین درباره تاریخ نهایی بررسی جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی بیان کرد: تیم کارشناسان و متخصصان جمهوری اسلامی ایران‌ رهبری تحقیقات را بعهده خواهد داشت و خوانش اطلاعات با هدایت و نظارت تیم ایرانی انجام خواهد شد، البته کشورهای دیگر که به نحوی مرتبط با این واقعه تاسف بار هستند می‌توانند نماینده‌ای به عنوان ناظر به فرانسه اعزام کنند.

  • منبع خبر : خبرگزاری ایسنا