آیا برنامه قطعی برق تهران که منتشر شده، صحت و اعتبار دارد؟
آیا برنامه قطعی برق تهران که منتشر شده، صحت و اعتبار دارد؟

به گزارش اخبارنو، هیچ کدام از مشترکان خانگی یا تجاری شهر تهران ، امروز با مشکل قطعی برق ناشی از کمبود تولید، رو به رو نشدند و برنامه تعیین شده ای به جهت اعمال خاموشی در پایتخت، موجود نیست.

به گزارش اخبارنو، هیچ کدام از مشترکان خانگی یا تجاری شهر تهران ، امروز با مشکل قطعی برق ناشی از کمبود تولید، رو به رو نشدند و برنامه تعیین شده ای به جهت اعمال خاموشی در پایتخت، موجود نیست.

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ عنوان کرد با همکاری مناسب هموطنان در کاهش مصرف انرژی، امروز چهارشنبه مورخ ۲۴ دی ماه، هیچ یک از مشترکان خانگی یا تجاری پایتخت، با مشکل قطعی برق مواجه نشدند و تمامی تلاش این شرکت بر آن است تا با برنامه‌ریزی های انجام شده از طریق جلب همکاری مشترکان اداری و صنعتی و تعدیل روشنایی های غیرضروری، با کاهش بار شبکه توزیع برق پایتخت از خاموشی و قطع برق، جلوگیری نماید.

به همین علت به اطلاع شهروندان فهیم پایتخت می رساند برنامه قطعی برقی که در فضای مجازی و برخی از رسانه ها انتشار یافته است، مربوط به این شرکت نیست و در سال جاری، برنامه ریزی به منظور قطع برق در تهران، انجام نگرفته و خاموشی های رخ داده در روز گذشته، سراسری و کشوری و ناشی از کاهش تولید نیروگاهی بوده و ارتباطی با شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ ندارد.

  • منبع خبر : خبرگزاری ایسنا