اظهارات سخنگوی وزارت خارجه چین در رابطه با بازگشت به برجام
اظهارات سخنگوی وزارت خارجه چین در رابطه با بازگشت به برجام

به گزارش اخبارنو، سخنگوی وزارت خارجه چین اعلام کرد: پکن امیدوار است که همه طرف‌ها همراه با جامعه جهانی برای پیشبرد بازگشت برجام به مسیر درست و پیشبرد روند حل و فصل سیاسی مساله هسته‌ای ایران نقش سازنده‌ای ایفاء کنند.

به گزارش اخبارنو، سخنگوی وزارت خارجه چین در رابطه با شرایط بازگشت به برجام اعلام کرد: پکن امیدوار است که همه طرف‌ها همراه با جامعه جهانی برای پیشبرد بازگشت‌برجام به مسیر درست و پیشبرد روند حل و فصل سیاسی مساله هسته‌ای ایران نقش سازنده‌ای ایفاء کنند.

هوآ چون یینگ، سخنگوی وزارت خارجه چین در روز سه شنبه و طی نشست خبری خود در پکن اظهار کرد: در حال حاضر مساله هسته ای ایران در یک برهه کلیدی است.

این مقام سیاسی در ادامه گفت: ضرورت کنونی این است که همه طرف ها هر چه زودتر تفاهماتی را که در نشست وزرای خارجه در مذاکرات ماه دسامبر سال گذشته منجر به دست آمد، اجرا کنند و بازگشت هرچه زودتر آمریکا را به برجام بدون هیچ پیش شرطی و با احیاء مسولیت های این کشور در برجام به پیش سوق دهند و آمریکا همه تحریم های ذکر و قید شده در برجام را لغو کند.

وی افزود: ایران نیز بر این اساس باید اجرای کلیه مفاد برجام را احیاء کند. طرف های مختلف نباید برای آن شرایط دیگری بگذارند.
سخنگوی وزارت خارجه چین خاطر نشان کرد: چین امیدوار است که طرف های مربوطه همراه با جامعه جهانی برای پیشبرد بازگشت برجام به مسیر درست و پیشبرد روند حل و فصل سیاسی مساله هسته ای ایران نقش سازنده ای ایفاء کنند.

  • منبع خبر : خبرگزاری ایسنا