شرایط بهره مندی از کسر خدمت دو ماهه برای سربازان متاهل
شرایط بهره مندی از کسر خدمت دو ماهه برای سربازان متاهل

به گزارش اخبارنو، امیر غلامرضا رحیمی پور، رییس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح جزئیات و شرایط بهره مندی از کسر خدمت دو ماهه برای سربازان متاهل را توضیح داد.

به گزارش اخبارنو، امیر غلامرضا رحیمی پور، رییس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح جزئیات و شرایط بهره مندی از کسر خدمت دو ماهه برای سربازان متاهل را توضیح داد.

امیر غلامرضا رحیمی پور در رابطه با کسر خدمت دو ماهه برای سربازان متاهل اعلام کرد: به استناد مصوبه فرماندهی معظم کل قوا خدمت کارکنان وظیفه متاهل دو ماه کاهش داشته است، اما شرط بهره مندی از این مصوبه این است که فرد متقاضی حتما در تاریخ اول آذر ۹۹ یا بعد از آن به خدمت سربازی اعزام شده باشد.

این مقام مسئول در خصوص افرادی که ممکن است در حین خدمت متاهل شده باشند، خاطر نشان کرد: این افراد نیز به شرط آنکه پس از تاریخ اول آذر ۹۹ اعزام شده باشند، می توانند مدارک خود را به یگان خدمتی برده و درخواست کسر خدمتشان را ثبت کنند.

رییس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح به این پپرسش که آیا این کسرخدمت ها برای تمامی سربازان و در تمام مناطق خدمتی نیز اعمال خواهد شد یا خیر، اینگونه پاسخ داد: این کسرخدمت دوماه برای تمام سربازان است و تنها شرط آن همان تاریخ اعزام است که به آن اشاره کردم. به عنوان مثال مدت خدمت کارکنان وظیفه غیر بومی در مناطق امنیتی درگیر ۱۷ ماه است یا طول این مدت در مناطق عملیاتی و امنیتی غیر درگیر، محروم و بد آب و هوای مرزی و سایر جزایر خلیج فارس نیز ۱۸ ماه شده است، اگر سربازی کسری خدمت داشته باشد، دو ماه کسری نیز از مدت سربازی اش کسر خواهد شد.

رحیمی پور در زمینه تاریخ عقد گفت: تاریخ ثبت عقد مهم نیست  وهمانطور که گفته شد حتی اگر سربازی در حین خدمت نیز متاهل شده باشد، می تواند از این کسر خدمت بهره مند شود.

وی در رابطه با موضوع کسرخدمت های فرزند هم اعلام کرد: این کسرخدمت ها برای تمامی سربازان است و ربطی به تاریخ اعزام آنان ندارد. بر این اساس به ازای هر فرزند سه ماه کسر خدمت به سرباز تعلق خواهد گرفت و اگر در حین خدمت نیز فرزندش به دنیا بیاید می تواند از این کسر خدمت استفاده کند.

رییس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح در خصوص محدودیت سقف کسرخدمت های مربوط به فرزندان نیزخاطر نشان کرد: این محدودیت ها برداشته شده و دیگر اینطور نیست که سقفی برای بهره مندی از آن وجود داشته باشد. هر سرباز هر تعداد فرزند که داشته باشد می توان به ازای هرکدام سه ماه کسرخدمت دریافت کند.

رحیمی پور در این باره که آیا تاریخ اعزام برای بهره مندی از کسرخدمت های فرزند نیز باید بعد از آذر ۹۹ باشد یا خیر عنوان کرد: همانطور که گفتم بهره مندی از این کسرخدمت ها ارتباطی به تاریخ اعزام ندارد و اگر فردی قبل از این تاریخ هم اعزام شده باشد می تواند از کسر خدمت فرزند استفاده کند.

  • منبع خبر : خبرگزاری ایسنا