انجام سو قصد به جان رییس جمهور کشور تونس
انجام سو قصد به جان رییس جمهور کشور تونس

به گزارش اخبارنو و به نقل از سایت شبکه الجزیره، منابع ریاست جمهوری تونس عنوان کردند که رییس جمهور این کشور توسط یک بسته سمی در معرض سو قصد قرار گرفته است.

به گزارش اخبارنو و به نقل از سایت شبکه الجزیره، منابع ریاست جمهوری تونس عنوان کردند که رییس جمهور این کشور توسط یک بسته سمی در معرض سو قصد قرار گرفته است.

منابع ریاست جمهوری تونس اینگونه اظهار کردند که قیس سعید، رییس جمهور کشور تونس دو روز پیش در معرض یک سو قصد به جانش با یک بسته پستی آغشته به سم قرار گرفته است.

  • منبع خبر : خبرگزاری ایسنا