پنج شنبه, ۶ آذر , ۱۳۹۹ Thursday, 26 November , 2020
بایگانی‌های بازنشستگی مادران - اخبارنو
شرایط بازنشستگی مادران شاغل دارای سه فرزند یا بیشتر 29 سپتامبر 2020

شرایط بازنشستگی مادران شاغل دارای سه فرزند یا بیشتر

مجید نصیرایی: بر اساس بررسی ها در طرح جمعیت و تعالی خانواده پیش بینی می شود که مادران شاغل دارای سه فرزند یا بیشتر بازنشسته شوند.